BEL +31 0297 522 552

Download hier een voorbeeld GreaseThief Vetanalyse

GreaseThief Report

Welk inzicht krijgt u over de vetconditie

1 – Rapport Waardering / Report Rating
Vet waardering (rechts boven), geeft met een kleur (groen/geel/rood) de staat weer van de 4 onderzochte gebieden. Slijtage, samenstelling, vervuiling en oxidatie zijn enkel afzonderlijk onderzocht en geëvalueerd om een algemene beoordeling te geven van het vetmonster. De gemiddelde beoordeling is de slechtste beoordeling van de vier afzonderlijke tests.

2 – Slijtage / Wear
Het testen op slijtage geeft inzicht in de hoeveelheid magnetische verontreiniging en andere slijtage metalen in het vet. Kittiwake's FDM +, RDE Spectroscopy, Direct Read Ferrografie en analytische Ferrografie worden gebruikt om de slijtage te evalueren. FDM + en RDE metaal niveaus stijgen in dit rapport na elke analyse, hiervoor wordt dit met rood gemarkeerd.

3 - Samenstelling / Consistency
De gevulde Grease Thief wordt geextrueerd met behulp van een speciaal ontwikkelde extrusie instrument om de veranderingen in de samenstelling te vergelijken ten opzichte van het basis monster. Deze test geeft informatie of het vet is uitgehard, verzacht of uitgedroogt. Gedurende deze test, wordt wordt gelijktijdig tijdens de extrusie uitgesmeerd op een dunne plastic substraat welke de voorbereiding is voor vervolg testen. Voor de advanced vet rapportage wordt ook gebruik gemaat van een Rheometer voor diepgaandere informatie over de samenstelling. 
Voorbeeld: De samenstelling is rood weergegeven doordat deze is 1.5 keer is gestegen ten opzichte van het orignele vetmonster. Dit kan komen door een toename van de vuildeeltjes of vermenging van onjuiste vetten.

4 - Vervuiling / Contamination
FT-IR en andere spectrometrische technieken worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van een mix van verschillende vetten. Vermenging van vetten kan worden bepaald door te kijken naar het type verdikking en additieven.
Voorbeeld: Vervuiling is rood weergegeven in het voorbeeld. De FT-IR geeft een mix aan van 2 niet vermengbare verdikkers in het vetmonster. Een mix van pluurea en lithium complex zorgt ervoor dat de olie uit het karkas stroomt waardoor enkel de verdikking nog voor smering zorgt.

5 - Oxidatie / Oxidation
De oxidatie kan worden gemeten met verschillende testen. Het meten van de resterende hoeveelheid anti-oxidanten in het lager kan aangeven of de smeer interval voldoende is voor de machine.
Voorbeeld: Oxidatie wordt groen weergegeven ondanks dat de overige waarde rood zijn, is het anti-oxidanten pakket nog intakt. Wanneer de anti onxidanten intakt is, gaat de oxidatie langzamer.

6 – FTIR spectrum / FTIR Spectrum
De FTIR Spectrum wordt gebruikt als vingerafdruk van het vet en wordt vergeleken met een basislijn. Oxidatie, additieven, uitzakking en vermenging kunnen worden bepaald met behulp van de FTIR.
In dit specifieke monster, is er een mix van twee onverenigbare verdikkers. Het monster splijt de twee vet basislijnen en geeft de aanwezigheid van zowel polyrea en lithium complex vet aan in het vetmonster.

7 – RULER grafiek / RULER graph
RULER Technology werkt met het principe van lineaire voltometrie. Een variabele voltage wordt op het vetmonster losgelaten terwijl de spanning wordt gemeten. Zodoende wordt de aanwezigheid van de resterende anti-oxidanten bepaald.
De rode RULER grafiek geeft aan hoeveel anti-oxidanten nog aanwezig zijn in het vet. De groene lijn is de basis lijn van hetzelfde type ongebruikte vet. Het verschil tussen beide grafieklijnen geeft de resterende levensduur van het vet weer op basis van de anti-oxidanten.

Wat wordt gemeten met behulp van 1 GreaseThief
Het cylindrische ontwerp van de Grease Thief zorgt ervoor dat het volledige vetmonster gebruikt kan worden voor laboratorium testen. Het vet uit de Grease Thief wordt met verschillende drukken en krachten geextrueerd. Waarna het kan worden vergeleken met het basis monster en een duidelijke trend zal weergeven van de samenstelling van het vet. Gedurende deze test, wordt niet enkel de samenstelling gemeten, het vet wordt gelijktijdig tijdens de extrusie uitgesmeerd op een dunne plastic substraat welke de voorbereiding is voor vervolg testen waaronder de RDE spectroscopy, FT-IR en RULER Analyse.
Olieanalyse wordt meestal gedaan op drie gebieden: Slijtage, Vervuiling en Chemische samenstelling. Met de ontwikkeling van the Grease Thief Analyzer, heeft MRG ontdekt dat de samenstelling de vierde parameter is voor het analyse proces. Met slechts 1 gram vet, kunnen tot zeven analyses worden uitgevoerd dit is een volle Grease Thief.

Toelichting van de Laboratorium tests
Grease Thief Extrusie Test – GT index
De samenstelling van vet kan worden bepaald door het gewicht te meten bij verschillende snelheden gedurende het extractie proces door een orfice plaat op een dun plastic substraat.
De resultaten worden vergeleken met de basislijn van dit vet zodat veranderingen in de samenstelling zichtbaar worden en bepaald kan worden of de samenstelling van het vet dunner of dikker is geworden.
Met de Grease Theif Analyzer, worden er getest op verschillende snelheden, langzaam, snel en medium. De verschillen in snelheid geven een stap in de kracht welke nodig is voor de beweging. Deze is te vergelijken met de basislijn van het vet welke dezelfde testen heeft ondervonden. De verschillenden waardes worden vergeleken en gebruikt voor het berekenen van de Grease Thief Index.

Ferrous Debris Level –   The FdM+ value is of most value to the analyst when it is trended over a period of time.  In this particular sample the value has increased with each sample along with RDE value in elemental spectroscopy.  FdM+ is used as an overall monitoring device for wear concentration.  This test uses the Hall Effect to determine the amount of ferromagnetic material present in the sample.  This is used a general flagging device for the lab when wear levels are excessively high.  Generally when the sample is 5,000 ppm Iron or higher analytical ferrography is recommended.

RDE Spectroscopy – Iron levels in the sample are steadily progressing upward. The spectrometer is useful is detecting certain wear particles, within certain size limitations, such as Iron and babbitt particulate.  Certain additive elements are also identified that could point towards grease mixing.  Comparing element levels to the original baseline, grease mixing and wear metals are easily detected.  

GT Index – The consistency of grease is determined by measuring the load under varying speeds during the extraction of the grease through an orifice slot.  This is done using a load cell to compress the grease from the Grease Thief onto a thin plastic substrate.  The consistency of the grease is compared to the baseline grease to measure changes in consistency to determine thinning or thickening of the grease.  The GT Index is determined as the percent consistency of the sample as compared to the baseline.  The sample is 1.5 times the consistency of the baseline.  This is possibly indicating potential grease mixing that has caused the grease to become thicker.   

GT1, GT2 and GT3 – Using the Grease Thief Analyzer, the Grease Thief Loads 1, 2 and 3 measures the consistency of the grease over a series of speed changes (slow → fast → medium).  The speed changes create a step change in force which can be compared to the baseline grease that was exposed to the same speed conditions.  The variable loads are compared and used to calculate the Grease Thief Index.  In this case the loads have greatly increased showing a drastic change in consistency.  The numbers are used to find a GT Index of 155.

P and Zn – Zinc and Phosphorus Levels are generally indicative of anti-wear or EP additives. The elemental spectroscopy levels are fairly consistent in the sample indicating not much loss of anti-oxidant.  Although, that is not always the case; individual elements can still be present in the sample but not working as a synergistic additive pair.   Looking at these elements in combination with the RULER analysis gives a good idea on the amount of anti-oxidant still remaining in the sample.

RULER (7) - RULER Technology works on the principle of linear sweep voltometry.  A variable voltage is applied to the sample while the current flow is measured.  The presence of anti-oxidant remaining in the sample is determined.  The sample shows a fairly consistent response from the RULER indicating a strong presence of anti-oxidant remaining in the sample.

GT Consistency Graph – The Grease ThiefConsistency Graph shows the step changes occurring between the 3 variable speeds to which the grease was exposed.  The green line is the baseline graph and the thinner blue line is the sample.  Significant hardening has taken place when the sample is compared to the baseline.

FTIR Spectrum (6) – The FTIR Spectrum is used to fingerprint the grease and compare to the baseline grease.  Oxidation, additive depletion, and grease mixing can be determined with FTIR.   In this particular sample there is mixing between two incompatible thickener types.  The sample actually splits the two grease baselines indicating a strong presence of both polyurea and lithium complex grease in the sample.

RULER Graph (7) – The RULER Graph is used to show how much anti-oxidant is remaining in the sample.  The green line is the baseline grease and the red line is the sample.  The RULER Graph shows a significant amount of anti-oxidant remaining in the sample.  

Rheometer Graph – Rheometer Testing is further consistency testing that is able to be done on a small amount of sample.  

Photographs – Photographs are provided with explanations of where the root cause of the problem stemmed.

GreaseThief Samplers Bestellen